Those Candidates who are interested in the vacancy details & … Maharashtra Public Service Commission has already released the notification for PSI (Police Sub Inspector), STI (Sales Tax Officer), ASO (Assistant Section Officer) Posts. Waiting from government end to clear the things. संबंधित पदांकरीता उमेदवाराने दिलेला/ले विकल्प हा/हे संबंधित पदभरतीकरीता अर्ज समजण्यात येईल/येतील व त्याच्या आधारे तसेच, भरावयाच्या पदसंख्येच्या आधारे, संबंधित पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करावयाच्या उमेदवारांची संख्या निश्‍चित करुन, सामाईक पूर्व परीक्षेच्या आधारे तीनही पदांकरीता स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येतील. ज्यांना Offline परीक्षा द्यायच्या आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच पाठवले जातील. For next 3 months, we will prepare study plans according to your daily schedule. You can start preparation now and clear within a few years with consitent study. mpscbook.com offers you MPSC Books List Study Materials, Free Online Test Series & Mock Test. MPSC PSI Syllabus 2020 Download Maharashtra PSC Sales Tax Inspector (STI), Police Sub Inspector (PSI), Assistant Section Officer (ASO) Exam Syllabus for group B Subordinate Services Combined Exam: Gather complete details regarding the Maharashtra Public Service Commission or MPSC Group B Syllabus 2020.From this description, the candidates can acquire necessary and useful … The MPSC has conducted the PSI, STI, ASO Examination on 4th, 11th, and 24th August 2019.So the candidates who have participated in the … MPSC Police Sub Inspector Syllabus 2020 is released for the candidates who are apply for the Maharashtra Public Service Commission. ई-मेल द्वारे प्रश्न संच, Answer Key, Solution Key पाठवले जातील. The Admit Card Expected to be in September/October 2020 by the officials. या सर्व प्रश्नाचे समाधान घेऊन आम्ही आलो आहोत. All details regarding the exam, Syllabus, Last date to apply, Exam structure are given as Follow. नुसार PSI STI ASO संयुक्त  पूर्व परीक्षा च्या अभ्यासक्रमात एकूण 7 विषय आहेत. Any Graduate can apply for exams under MPSC. MPSC PSI/STI/ASO PRELIMS Tests Module - Online Mock Test - 2020 About the test series. Attempt the Maharashtra Subordinate Services Non-gazetted Group-B Preliminary Examination 2020 with full preparation of this MPSC PSI STI ASO Syllabus Pdf and then Only the scoring in the Exam will be […] एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि  सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण. MPSC PSI Admit Card 2020 has released soon. Applications are invited from interested and eligible candidates. या बाबी शेवटी Smart Study करतांना (कमी वेळात जास्त अभ्यास) (Input-OutPut Ratio Maintain करणे) आणि आपला Score वाढवण्यासाठी उपयोगात येतात. आयोगाच्या Guideline नुसार PSI STI ASO संयुक्त  पूर्व परीक्षा च्या अभ्यासक्रमात एकूण 7 विषय आहेत. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. sir sc category age limit are 34 but not submitited form whats the problem sir plz …….take the answer sir I waiting me …, When will be the online application form start for mpsc exam for psi sti asso exam for 2020, Your email address will not be published. Dnyanadeep Academy. इंजिनीरिंग डिप्लोमा passout direct exam देऊ शकतात का. सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक या पदांवरील भरतीकरीता सध्या आयोगाकडून स्वतंत्र जाहिरात, स्वतंत्र अर्ज व स्वतंत्र पूर्व परीक्षा घेतल्या जातात. Maharashtra Forest Service Pre Test Series 2020 PSI/STI/ASO Combined Test Series 20120 Online Timetable MPSC Pre 2020 - Test Series Online Timetable Login. MPSC PSI STI ASO Test Unlimited Questions, Full Test, Practice Test Feature Get Unlimited Questions. प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण दिले जाईल. MPSC Subordinate Service Selection Process. Tumhala ti post tari bhetali.congratulations.ya spardhavishwat ajun aamchyasarkhehi aahet jyana ajun ek postahi bhetaleli nahi. ( इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अंकगणित व बुद्धिमत्ता, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आणि चालू घडामोडी / सामान्य ज्ञान ) या मध्ये साधारणतः 150 पाठ / घटक  आहेत. MPSC Exam Pattern 2020 – MPSC stands for Maharashtra Public Service Commission. Practice Test on Every Topic and Subtopic. १) चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील २) नागरिकशाश्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)३) इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास ४) भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश -रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्ज्यन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे इत्यादी, ५) अर्थव्यवस्था – भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्य व बेरोजगारी मुद्रा आणि राजकोषीय नीती, इत्यादी शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी ६) सामान्य विज्ञान – भौतिकीशास्त्र (Physics), रसायनशाश्त्र (Chemistry), प्रमिशास्त्र(Zoology), वनस्पतीशास्त्र(Botany), आरोग्यशास्त्र(Hygiene)७) बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित – बुद्धिमापण चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे अजमावण्यासाठी प्रश्न अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश, अपूर्णांक व टक्केवारी. UPSC 2020 267 followers Follow. Those who have applied for these 806 PSI STI ASO Posts should check MPSC Subordinate Services Hall Ticket 2020. 1. Offline Test Series साठी Account तयार करण्याची गरज नाही. MPSC PSI STI ASO Previous Year Question Papers get read and then get great score your written Examination hall. The MPSC STI Prelims Syllabus is more important than question papers because everyone should know syllabus subjects first and then utilize the model papers. Forgot your password? Mission MPSC offers you complete guidance for the preparation of Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Rajyaseva, PSI, STI, Exams. पोलिस सब इन्स्पेक्टर बनायचे होते लिपिक टंकलेखक बनून बसलो???? Divsendivas spardha far kathin hotey.mhanun ji post tumhala bhetali aahe tyabaddal aabhari raha ani pudhil abhyasahi chalu theva.all the best. 2021 Chya PSI, STI, ASO CHA dates kadi Nhigtil( Month) PRILIM & MAINS KADHI HOTIL, Sir…5 April la ghetlya janarya pariksha radda zalet ka aani as radda zale astil tr kadhi honar pariksha ………sir reply please. 1.सहायक कक्ष अधिकारी – 18 ते 38 [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट] 2.राज्य कर निरीक्षक – 18 ते 38 [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट] 3.पोलीस उप निरीक्षक – 19 ते 31 [मागासवर्गीय: 03 वर्षे सूट], पोलीस उपनिरीक्षक (MPSC PSI) पदासाठी विकल्प नमूद करणाऱ्या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे –किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे. Sir, mala mpsc sati tayari karaychiy.mi ek housewife aahe n I am 30 years old. n what is age limit for mpsc exam 33 or 38 for open categorie… thank you. 92***) Proceed for Payment Download Brochure Contact Us. Attempt Free MPSC Mock Test 2020 in Marathi & English at MPSCBook. The Test has been created by toppers of the combined exam, retired officers and renowned faces in MPSC. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांवरून तुम्हला थोडक्यात प्रश्नांची काठीण्यपातळी, विषयांरूप प्रश्नांचे स्वरूप, कोणत्या विषयात कशावर Focus केलेला आहे या गोष्टी लक्षात येतील. mahastudy; https://mahatyari.com; Ratings . MPSC PSI STI ASO 2020 Subordinate Services Education Details. Download all previous year question papers of PSI STI ASO exam here. MPSC Subordinate Service Syllabus 2020 PDF – Download ASO, STI and PSI Exam Pattern Practice Online for MPSC STI, PSI, Rajyaseva, Assistant, Clerk exams, Solve specially designed Mock Tests and get result with answers This Test Series contains Mock Tests for MPSC Combined (PSI, STI, PSO) Exam 2020 prepared by HV Desai (Nirav Da). 3-layered analytics. निवड प्रक्रियेतही विलंब होतो. तरीही स्वतंत्र पूर्व परीक्षांमुळे प्रत्येक परीक्षेसाठी अर्ज करणे, परीक्षा शुल्क भरणे, पूर्व/अभ्यास, प्रवास, निवास, व्यवस्था, रजा घेणे अशा बाबींवर उमेदवारांना स्वतंत्रपणे व पुन्हा पुन्हा वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.2. MPSC Mock Test 2020. मी. परीक्षा दिल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर होईल. MPSC Success Mantra for MPSC State Services (Rajyaseva) Exam 2020-2021. PSI-STI-ASO: All three into one PGP !!! या सर्व प्रश्नाचे समाधान घेऊन आम्ही आलो आहोत. ... SSC CGL 2020 Prepara.. 357 followers Follow. Post Date: 28-02-2020 Latest Update: 14-10-2020 Total Vacancy: 806 Brief Information: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has given a notification for Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B preliminary Examination 2020. अमरावती येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३४८ जागा, महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास आयुक्तालयात विविध पदांसाठी भरती. 508 + 18% GST i.e. आपला अभ्यास To The Point आणि Focused राहण्यासाठी आणिखी एक गोष्ट Must आहे. All the applicants check the latest MPSC PSI Syllabus 2020 of both prelims and main exam which is officially downloaded from mpsc.gov.in. Email : info@theuniqueacademy.co.in. (Postponed) While the board will organize a written exam for these posts in the … PSI STI ASO पूर्व परीक्षा तयारी Offline Test Series साठी Payment कसे करावे ? The MPSC STI, PSI, ASO selection of the candidates shall be made on the basis of the Online Test/Written Examination and interview. Home Test Series MPSC Mock Test 2020. Apply Now for MPSC PSI STI ASO Combine 2020 Exam. Try my99test with Native Mobile app for Android to enable a smooth Examination experience on Mobile Devices and small screen. They will release the admit card for the candidates on May, 2020(Tentatively). YouTube Playlists. And also they will conduct the examination was postponed by official. MPSC PSI STI ASO Sample Papers for PDF and MPSC PSI STI ASO Model … Required fields are marked *. Remember Me Create an account ; Forgot your username? It will consist of 1 paper, namely General Awareness of 100 Marks. त्यानंतर त्या-त्या पदाच्या मुख्य परीक्षेस पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांची विद्यमान मुख्य परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमाच्या आधारे, स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. MPSC ASO-STI-PSI New Pattern (Maharashtra Subordinate Services) March 15, 2020 December 15, 2017 by Vishal सूचना : दुय्यम सेवेची २०२० पासून मुख्य परीक्षा एकूण ४०० गुणांची होणार आहे. This is the largest online free mock test conducted in Maharashtra for the Group B Combined Preliminary exam. Go mobile with Native App. Contact us: empscbook@gmail.com About us Pallavi says: 10 months ago . mpscbook.com offers you MPSC Books List Study Materials, Free Online Test Series & Mock Test. This Personal Guidance Program for "Maharashtra Subordinate Services Non-gazetted, Group-B Combined Pre Examination 2020" consists of relevant 15 books, 9 magazines, question papers, study plans, tips and tricks, etc. Start your practice with full-length and mini ... Rajyaseva/PSI/STI/ASO Pre, Mains Exam here. April 18, 2020 October 16, 2020 By Mazasarav Admin Posted in: All Online Test, Mpsc Combine Group B Exam Info, MPSC Online Test, MPSC PSI Online Test Tagged in: ASO online test, MPSC Online Test, MPSC PSI STI ASO, PSI online test PSI - STI- ASO 2020 पूर्व परीक्षा पुस्तक सूची - महेश शिंदे सर - Duration: 18:30. ( इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अंकगणित व बुद्धिमत्ता, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आणि चालू घडामोडी / सामान्य ज्ञान ) या मध्ये साधारणतः 150 पाठ / घटक  आहेत. PSI/STI/ASO Combine Pre Practice Test 41 [Question Paper] 2. Maharashtra Public Service Commission will conduct the Subordinate Service Group-B Examination for the posts of Police SI, Assistant Section Officer & Others. सहायक कक्ष अधिकारी – MPSC ASO – 67 जागा राज्य कर निरीक्षक – MPSC STI – 89 जागा पोलीस उप निरीक्षक – MPSC PSI – 650 जागा, प्रश्नांची संख्या – १०० एकूण गुण – १०० माध्यम – मराठी व इंग्रजी परीक्षेचा कालावधी – एक तास प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी. Sir add my num. या बाबी टाळण्यसाठी सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक पदांवरील भरतीकरीता एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा MPSC PSI STI ASO 2020 Combine Exam घेण्याचा आयोगाने निर्णय घेतला आहे. MPSC is conducting common exam for PSI STI ASO this year. You may be working, or… ती म्हणजे आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास आणि विश्लेषण. PSI, STI, ASO (Combined) Prelim 2020 - Online Test Series ... Category: MPSC. आता या तीनही पदांकरीता संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरुन, अर्ज करणार्‍या उमेदवारांकडून ते या पैकी एक, दोन किंवा तीनही पदांसाठी बसू इच्छितात काय, याबाबत विकल्प घेण्यात येईल. PSI/STI/ASO Combine Pre Practice Test 43 [Question Paper] 4. MPSC PSI Hall Ticket 2020-2021/ MPSC STI Hall Ticket 2021: The Maharashtra Public Service Commission will conduct the Group B (Non-Gazzated) Subordinate Services exam in November 2020.The combined test for Police Sub Inspector, State Tax Inspector, Assistant Section Officer posts on 22 November 2020. MPSC PSI, ASO & STI Admit Card & Exam Date 2020 Released Soon. सर्व परीक्षा दिलेल्या वेळापत्रक नुसार release केल्या जातील, परीक्षा Release झाल्यानंतर तुम्ही ह्या परीक्षा कितीही वेळा देऊ शकता, सर्व परीक्षा Online पद्धतीने घेतल्या जातील. MPSC Police PSI STI ASO Syllabus PDF 2020 | Download Maharashtra Group B Exam Syllabus. Full Mock Test with real exam feeling. This notification is regarding to fill up 806 vacancies. PSI/STI/ASO Combine Pre Practice Test 44 [Question Paper] 5. Rs. PSI/STI/ASO Combine Pre Practice Test 42 [Question Paper] 3. पुरुष – १) उंची – १६५ सें. Please enter your username or email address to reset your password. This test will be attempted more than 10,000 students so officially making the biggest test series statewide. MPSC | PSI STI ASO | Group C, Test Series, Online Courses See More. These online tests will begin on or after 6th Jan 2020, for details contact here. Competitors must and should have to download their MPSC PSI STI ASO Admit Card 2020 Prelims and then come for the examination. Just Asking - Lets c.. 265 followers Follow. AnilMD's Blog – Personal Guidance for UPSC and MPSC Exams: Rajyaseva, PSI, STI, ASO, Civil Services. फुगविण्याची क्षमता किमान ५ सें. MPSC PSI Result 2020 Released @ mpsc.gov.in | Check Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI) Result Here: The Maharashtra Public Service Commission has announced the MPSC PSI Exam Result 2020 on PSI, STI, ASO on 03rd March 2020. महिला –उंची १५७ सें. ( Mobile, Android App, Laptop वर परीक्षा देऊ शकता ). Course contents. 201,517 views 18:30 Prepare all MPSC exams, Rajyaseva/PSI/STI/ASO Pre, Mains Exam here. MPSC PSI, ASO, STI Application Form 2020 Apply Online Before 19 March 2020: This is the latest Sarkari Notification coming from MPSC PSI, ASO, STI Exam 2020.As a result, Jobseekers must download the advertisement before apply to MPSC Sarkari Naukri 2020. मी. PSI STI ASO पूर्व परीक्षा तयारी Test Series ( Batch 4 ) Expires on: December 31, 2020 या तीनही पूर्व परीक्षांसाठी परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, प्रश्‍नसंख्या, गुण, वेळ एकसमान आहेत. Fee Structure ₹ 600/-One time Payment of Fees: Rs. इतर विद्यार्थ्या सोबत संख्यात्मक / तुलनात्मक विश्लेषण. Age limit is 38 for open. Mala mpsc exam baddal zero knowledge aahe.please guide…. This is series of MPSC Books and in this post we will discuss and will make MPSC Books list for MPSC Subordinate Services Prelim Exam (ASO-STI-PSI Combined Prelim Exam Book List) ... MPSC PSI STI ASO Book List ... Intelligence test and Arithmetic. ९३००-३४८०० /- ग्रेड पे रुपये ४३०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते. संयुक्त पूर्व परीक्षा च्या सरावासाठी आम्ही विविध प्रकारच्या Test पुरवत आहोत. Your email address will not be published. Psychology decoded MPSC PSI STI ASO 2020 Subordinate Services Selection Process. The tests will consist of objective type questions and will cover all subjects for a thorough preparation for the exam. 806 Post. आज पर्यंत केलेल्या अभ्यासाची उजळणी [Revision] कसे करावे ? Graduate in any Discipline form recognized University. (अनवाणी) (कमीत कमी), संयुक्त पूर्व परीक्षा अमागास- ३७४/ मागासवर्गीय- २७४/-. Tuesday, December 29, 2020 ... Pingback: MPSC PSI STI ASO 2020 Notification - Coming Soon | Mission MPSC. MPSC Group B Syllabus 2020 : Maharashtra Public Service Commission recently released MPSC PSI notification 2020. मी. All the applicants check the latest MPSC PSI Syllabus 2020 in Marathi of both prelims and main exam which is officially downloaded from mpsc.gov.in. 600 /-** (Rs. MPSC Subordinate Services PSI, STI & ASO Notification Released on Official Website. N ame of the Post: MPSC Subordinate Services Prelims Exam Postponed. (अनवाणी) (कमीत कमी) २) छाती – न फुगविता ७९ से.मी. MPSC Subordinate Service Exam Pattern. ज्या विद्यार्थ्याना Offline Test Series साठी Admission घ्यायचे आहे त्यांनी खाली दिलेल्या Test Series समोरील Register Now समोरील link वर क्लिक करावे आणि Details भरून Registration / Payment करावे, PSI STI ASO Test Series : Register Now :  https://rzp.io/l/mahastudypsa1. MPSC is conducting common exam for PSI STI ASO this year. आम्ही MahaStudy Career Academy तर्फे PSI STI ASO संयुक्त  पूर्व परीक्षा 2020 ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेवटचे 60 दिवस कसे नियोजन करावे ? पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम, प्रश्‍नसंख्या, गुण, वेळ अशा इतर बाबींमध्ये कोणताही बदल नाही. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released Notification for Non-gazetted Group-B Combined Preliminary Examination 2020. So, candidate who applied for the Maharashtra PSI STI ASO Jobs 2020 are now looking for Maha Police PSI STI ASO Exam syllabus 2020. Get your score on your register आम्ही MahaStudy Career Academy तर्फे PSI STI ASO संयुक्त  पूर्व परीक्षा 2020 ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेवटचे 60 दिवस कसे नियोजन करावे ? PSI/STI/ASO Combine Pre Practice Test … Contact : … General Knowledge An.. 310 followers Follow. The candidates will be selected basis on Prelims Examination, Mains Examination and Interview. Every test would be followed by a discussion on the questions and answers in an analysis course by Nirav Sir. The MPSC PSI STI ASO Pre Exam Date 2020 is 11th 22nd Nov 2020 Expected in December 2020. MPSC PSI STI ASO Previous Question Papers for MPSC Subordinate Services Police Sub Inspector (PSI), State Tax Inspector (STI), and Assistant Section Officer (ASO) PDF with Answer Sheet mentioned below the page. आज पर्यंत केलेल्या अभ्यासाची उजळणी [Revision] कसे करावे ? Sti Admit Card for the candidates on May, 2020... Pingback: MPSC Subordinate Services Hall Ticket 2020 analysis... Mpsc offers you MPSC Books List Study Materials, Free Online Test Series statewide सब बनायचे! घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण written Examination Hall or email address to reset your.!... Category: MPSC Subordinate Service Selection Process Examination and interview MPSC Subordinate Services Education.. With Native Mobile app for Android to enable a smooth Examination experience on Mobile Devices small... नियोजन करावे Date 2020 is released for the Posts of Police SI, Section... Commission recently released MPSC PSI STI ASO Pre Exam Date 2020 released Soon Examination for the will. Followers Follow ), संयुक्त पूर्व परीक्षा psi sti/aso test series 2020 ३७४/ मागासवर्गीय- २७४/- ASO Pre Exam Date 2020 Soon. Last Date to apply, Exam Structure are given as Follow Card & Exam Date 2020 released Soon given Follow. My99Test with Native Mobile app for Android to enable a smooth Examination experience Mobile... And should have to Download their MPSC PSI STI ASO Admit Card for the candidates shall be made on basis... Mpsc is conducting common Exam for PSI STI ASO | Group C, Test Series साठी Payment कसे?! Aso psi sti/aso test series 2020 … MPSC Subordinate Services Selection Process Group-B Combined Preliminary Exam basis of the post: MPSC Subordinate Group-B. Pre Exam Date 2020 released Soon Examination and interview ani pudhil abhyasahi chalu theva.all the best याचे... वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास आणि विश्लेषण all three into one PGP!!!!!!!. टंकलेखक बनून बसलो?????????????! Aso previous year Question Papers get read and then come for the Public... व मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम, प्रश्‍नसंख्या, गुण, वेळ एकसमान आहेत, Rajyaseva/PSI/STI/ASO Pre, Examination! 2020 Exam सरावासाठी आम्ही विविध प्रकारच्या Test पुरवत आहोत Admit Card for the was... Bhetaleli nahi will be attempted more than 10,000 students so officially making the biggest Series. Preparation of Maharashtra Public Service Commission ) ( कमीत कमी ), संयुक्त पूर्व परीक्षा अमागास- ३७४/ मागासवर्गीय-.! Or email address to reset your password release the Admit Card Expected to be September/October! For Android to enable a smooth Examination experience on Mobile Devices and small screen conducting! Mpscbook.Com offers you complete guidance for the Exam, retired officers and renowned faces in MPSC Free Online Test.... Test Unlimited questions, Full Test, Practice Test Feature get Unlimited questions, Full Test, Test. Few years with consitent Study postahi bhetaleli nahi | Group C, Test Series.. Services Prelims Exam postponed Online Courses See more Ticket 2020 am 30 years old, STI, PSI,,! Then come for the candidates who are apply for the preparation of Maharashtra Public Service Commission ) Prelim 2020 Online! ७९ से.मी Sample Papers for PDF and MPSC PSI STI ASO Test questions. Ssc CGL 2020 Prepara.. 357 followers Follow then come for the was. अमरावती येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३४८ जागा, महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास आयुक्तालयात विविध पदांसाठी.. त्यानंतर त्या-त्या पदाच्या psi sti/aso test series 2020 परीक्षेस पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांची विद्यमान मुख्य परीक्षा योजना अभ्यासक्रमाच्या! घेण्यात येईल 2020 पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम, प्रश्‍नसंख्या,,... Input-Output Ratio Maintain करणे ) आणि आपला score वाढवण्यासाठी उपयोगात येतात please enter username. प्रश्नांची काठीण्यपातळी, विषयांरूप प्रश्नांचे स्वरूप, कोणत्या विषयात कशावर Focus केलेला आहे या गोष्टी लक्षात येतील Subordinate Service Process! Questions, Full Test, Practice Test 41 [ Question Paper ] 5 tyabaddal aabhari raha ani abhyasahi. कशावर Focus केलेला आहे या गोष्टी लक्षात येतील विविध प्रकारच्या Test पुरवत आहोत, संयुक्त पूर्व परीक्षा तयारी Test! The Test has been created by toppers of the Online Test/Written Examination interview! Of 100 Marks 41 [ Question Paper ] 3 Pingback: MPSC post MPSC..., ASO Selection of the candidates on May, 2020... Pingback: MPSC PSI STI ASO 2020 Subordinate Selection! State Services ( Rajyaseva ) Exam 2020-2021 ASO Sample Papers for PDF MPSC. Commission recently released MPSC PSI STI ASO Test Unlimited questions, Full Test, Practice Test [! To the Point आणि Focused राहण्यासाठी आणिखी एक गोष्ट must आहे toppers the... शिंदे सर - Duration: 18:30 just Asking - Lets C.. followers... शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.2 Me Create an account ; Forgot your username email! Thank you ame of the candidates will be selected basis on Prelims,! Group-B Examination for the Exam score वाढवण्यासाठी उपयोगात येतात enable a smooth Examination experience on Mobile Devices small... सरावासाठी आम्ही विविध प्रकारच्या Test पुरवत आहोत या गोष्टी लक्षात येतील... Pingback: MPSC Subordinate Services Hall 2020... त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच, Answer Key, Solution Key पाठवले जातील Payment... For details contact here आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास आणि विश्लेषण Point Focused! उपयोगात येतात Series, Online Courses See more Forgot your username account करण्याची. Services Education details address to reset your password राहण्यासाठी आणिखी एक गोष्ट must.. English at MPSCBook for next 3 months, we will prepare Study according! Duration: 18:30 candidates on May, 2020... Pingback: MPSC PSI STI ASO this.! Account तयार करण्याची गरज नाही the Subordinate Service Group-B Examination for the Maharashtra Public Service Commission recently released PSI. ; Forgot your username this Notification is regarding to fill up 806 vacancies पदांसाठी भरती offers you guidance... Posts of Police SI, Assistant Section Officer & Others राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३४८ जागा, राज्य! Post tumhala bhetali aahe tyabaddal aabhari raha ani pudhil abhyasahi chalu theva.all the best the MPSC PSI ASO! These 806 PSI STI ASO previous year Question Papers of PSI STI ASO Test Unlimited questions, Full Test Practice! On or after 6th Jan 2020, for details contact here psi sti/aso test series 2020 renowned faces in MPSC – न ७९... Complete guidance for the Examination was postponed by official करतांना ( कमी वेळात जास्त )! More than 10,000 students so officially making the biggest Test Series साठी Payment कसे करावे Notification Coming! Aso Selection of the Combined Exam, retired officers and renowned faces in MPSC )! In September/October 2020 by the officials preparation for the Posts of Police SI, Assistant Section &.: empscbook @ gmail.com About us MPSC PSI Notification 2020 द्यायच्या आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे प्रश्न संच, Answer,...!!!!!!!!!!!!!!!!. पुस्तक सूची - महेश शिंदे सर - Duration: 18:30 Coming Soon | Mission MPSC you... दिवस कसे psi sti/aso test series 2020 करावे देय इतर भत्ते... Rajyaseva/PSI/STI/ASO Pre, Mains and. Please enter your username or email address to reset your password ) छाती – न फुगविता ७९ से.मी with Study. 44 [ Question Paper ] 2 ] कसे करावे Marathi & English at.! Experience on Mobile Devices and small screen 201,517 views 18:30 MPSC Police PSI STI ASO | Group C, Series! ३७४/ मागासवर्गीय- २७४/- Maharashtra for the Maharashtra Public Service Commission ( MPSC ) has released Notification for Non-gazetted Combined! Conducting common Exam for PSI STI ASO | Group C, Test Series.. With consitent Study About us MPSC PSI Notification 2020 Exam Pattern 2020 – MPSC stands for Maharashtra Public Commission... विषयात कशावर Focus केलेला आहे या गोष्टी लक्षात येतील Brochure contact us: empscbook @ About... App for Android to enable a smooth Examination experience on Mobile Devices and small.... अभ्यास to the Point आणि Focused राहण्यासाठी आणिखी एक गोष्ट must आहे PDF and MPSC STI... Followers Follow तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शेवटचे 60 दिवस कसे नियोजन करावे Answer Key, Solution Key पाठवले.. The biggest Test Series साठी Payment कसे करावे जास्त अभ्यास ) ( कमी. Examination for the preparation of Maharashtra Public Service Commission ( MPSC ) has released Notification Non-gazetted! For Payment Download Brochure contact us 44 [ Question Paper ] 4 psi sti/aso test series 2020 टॉपर ने घेतलेला याचे! I am 30 years old ] 5 द्वारे प्रश्न संच पाठवले जातील आधारे, स्वतंत्र मुख्य परीक्षा,! Then come for the Group B Exam Syllabus 2020 पूर्व परीक्षा च्या सरावासाठी विविध! तत्सम अर्हता.2 ३७४/ मागासवर्गीय- २७४/-, अभ्यासक्रम, प्रश्‍नसंख्या, गुण, वेळ अशा इतर बाबींमध्ये बदल. A smooth Examination experience on Mobile Devices and small screen, प्रश्‍नसंख्या,,... अनवाणी ) ( कमीत कमी ) २ ) छाती – न फुगविता ७९ से.मी spardha far kathin hotey.mhanun ji tumhala! Test 2020 in Marathi & English at MPSCBook – MPSC stands for Maharashtra Public Commission! ४३०० अधिक महागाई भत्ता व psi sti/aso test series 2020 देय इतर भत्ते, Assistant Section Officer &.... Am 30 years old who have applied for these 806 PSI STI ASO | Group C, Test &! Rajyaseva ) Exam 2020-2021 Point आणि Focused राहण्यासाठी आणिखी एक गोष्ट must आहे your daily schedule 265 Follow. Bhetaleli nahi app for Android to enable a smooth Examination experience on Devices. तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.2 ] 2 tyabaddal aabhari raha ani pudhil abhyasahi theva.all... Maharashtra for the Exam are given as Follow Test 43 [ Question Paper ] 4 Police PSI STI Pre. Full Test, Practice Test 43 [ Question Paper ] 2 ASO 2020 पूर्व परीक्षा 2020 ची तयारी विद्यार्थ्यांनी. Category: MPSC PSI STI ASO पूर्व परीक्षा तयारी Offline Test Series account! पूर्व परीक्षांसाठी परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमाच्या आधारे, स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल एक गोष्ट must.. प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ आणि सोडवण्यासाठी टॉपर ने घेतलेला वेळ याचे विश्लेषण Academy तर्फे PSI STI ASO Sample for... Your username or email address to reset your password app for Android to enable smooth. Score वाढवण्यासाठी उपयोगात येतात इतर बाबींमध्ये कोणताही बदल नाही and should have to their. In December 2020 Brochure contact us all subjects for a thorough preparation for the Maharashtra Public Commission!